รอธ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตร"  ในวันที่  31  ตุลาคม  2557

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

 

 

IMG 2645

 

มอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น

 

IMG 2426

 

มอบเครื่องโม่ / บด อาหารสัตว์ ของโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 


ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา


 

 

IMG 2359

 

ชมนิทรรศการกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนในจังหวัดพะเยา

 

โดยกิจกรรมภายในงานมี

การมอบเวชภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 

มอบครุภัณฑ์เพื่อให้ยืมในการพัฒนาส่งเสริมพืชอาหารสัตว์

กิจกรรมประกวดโคพันธุ์ดีจังหวัดพะเยา

กิจกรรมประกวดไก่พันธุ์ดีจังหวัดพะเยา