สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกร Smart  Farmer  ในวันที่  23  ธันวาคม  2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองพะเยา จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับอบรม  100  ราย  ประกอบด้วย  เกษตรกรอำเภอเมืองพะเยา  30  ราย  เกษตรกรอำเภอดอกคำใต้  30  ราย    เกษตรกรอำเภอแม่ใจ 20  ราย   เกษตรกรอำเภอภูกามยาว  20  ราย   ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นและได้เลี้ยงเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง  เพิ่มรายได้ให้ได้ปีละ 180,000  บาท

83

รายละเอียดกิจกรรม

83

IMG 1422

 นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ประธานในพิธีเปิดอบรม

IMG 1426

 นายสมคิด   บุญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ กล่าวรายงานการดำโครงการ

IMG 1409

IMG 1412

ทีมงานลงทะเบียน

IMG 1414

คณะแขกผู้ร่วมงาน

IMG 1415

นายปริวัฒน์  มงคุณ  วิทยากรดำเนินงาน

IMG 1417

บรรยายกาศการอบรม

page

 

คณะวิทยากร

วทยากร

คณะวิทยากร

IMG 1452

มอบใบประกาศเกียรติคุณโดย นายสมคิด   บุญชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

thank you 1

 

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2550 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรีย แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

S  20201682S  20201680

S  20201679S  20201681

82

เมื่อวันที่ 12   พฤศจิกายน   2558  คณะทำงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ร่วมกับคณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร)เทศบาลตำบลเชียงม่วน แลตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่เนื้อเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มของ นายวรพล   พุฒดี  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าว   และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

รายละเอียดการดำเนินงาน

 

58456

5845958461

5846158462

 

คณะทำงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ คณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ร่วมโครงการหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผาแดง หมู่ 10 ตำบลศรีีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
453 เกษตรกรเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 32 ราย
453จ่ายยาถ่ายพยาธิและไวตามินละลายน้ำให้โค จำนวน 10 ตัว
453จ่ายยาถ่ายพยาธิและไวตามินละลายน้ำให้สุกร จำนวน 32 ตัว
453จ่ายยาปฏิชีวนะและไวตามินละลายน้ำให้สัตว์ปีกจำนวน 1,455 ตัว...
453จ่ายยากำจัดพยาธิภายนอกสุนัข จำนวน 11 ตัว
453ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แม่ว จำนวน 11 ตัว

รายละเอียดกิจกรรม

90806

DSC04617

DSC04626

90798

DSC04637

DSC04640

82

 

 

วันที่  30  ตุลาคม  2558  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ออกปฏิบัติงานฝังไมโครชิพ และฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (fmd.)  กระบือ   วัดส่วนสูง   ประมาณการน้ำหนักตัวโครงการอนุรักษ์กระบือ แม่ใจ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสันสลี   กลุ่มดงบุญนาค แม่กระบือเดิม กลุ่มละ 15 ตัว แม่กระบือจัดซื้อใหม่กลุ่มละ 20 ตัว รวม 2 กลุ่ม แม่กระบือ 70 ตัวขึ้นทะเบียนกระบือ  พ่อพันธุ์ 2 ตัว

รายละเอียดการดำเนินงาน

3400575654109

คณะทีมงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ด่านกักสัตว์พะเยา

3400578781412

คุณหมอบุญเกษม  สรรหาธรรม  ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ดำเนินการฝังไมโครชิพด้วยตนเอง

3400581331026

คุณเสรี  พูนสิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  ร่วมดำเนินงาน

3400584563501

คุณหมอบรรจง  อาจคำ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมการดำเนินงาน