คณะทำงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ คณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ร่วมโครงการหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผาแดง หมู่ 10 ตำบลศรีีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
453 เกษตรกรเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 32 ราย
453จ่ายยาถ่ายพยาธิและไวตามินละลายน้ำให้โค จำนวน 10 ตัว
453จ่ายยาถ่ายพยาธิและไวตามินละลายน้ำให้สุกร จำนวน 32 ตัว
453จ่ายยาปฏิชีวนะและไวตามินละลายน้ำให้สัตว์ปีกจำนวน 1,455 ตัว...
453จ่ายยากำจัดพยาธิภายนอกสุนัข จำนวน 11 ตัว
453ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แม่ว จำนวน 11 ตัว

รายละเอียดกิจกรรม

90806

DSC04617

DSC04626

90798

DSC04637

DSC04640

82

 

 

เมื่อวันที่ 12   พฤศจิกายน   2558  คณะทำงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ร่วมกับคณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร)เทศบาลตำบลเชียงม่วน แลตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่เนื้อเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มของ นายวรพล   พุฒดี  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าว   และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

รายละเอียดการดำเนินงาน

 

58456

5845958461

5846158462

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน "การให้ความช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร"  ผ่านทางระบบ Web  Conference  ระหว่างผู้บริหารส่วนกลาง  กับสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ในวันที่  20  กรกฎาคม  2558  ณ  ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

83

IMG 0238

 

IMG 0240

IMG 0242

S  3375115

S  3375116

83

วันที่  30  ตุลาคม  2558  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ออกปฏิบัติงานฝังไมโครชิพ และฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (fmd.)  กระบือ   วัดส่วนสูง   ประมาณการน้ำหนักตัวโครงการอนุรักษ์กระบือ แม่ใจ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสันสลี   กลุ่มดงบุญนาค แม่กระบือเดิม กลุ่มละ 15 ตัว แม่กระบือจัดซื้อใหม่กลุ่มละ 20 ตัว รวม 2 กลุ่ม แม่กระบือ 70 ตัวขึ้นทะเบียนกระบือ  พ่อพันธุ์ 2 ตัว

รายละเอียดการดำเนินงาน

3400575654109

คณะทีมงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ด่านกักสัตว์พะเยา

3400578781412

คุณหมอบุญเกษม  สรรหาธรรม  ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ดำเนินการฝังไมโครชิพด้วยตนเอง

3400581331026

คุณเสรี  พูนสิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  ร่วมดำเนินงาน

3400584563501

คุณหมอบรรจง  อาจคำ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมการดำเนินงาน

วันที่ 12  มิถุนายน  2558  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์   นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน์ มาติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมี นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ตัวแทนหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ตัวแทนหัวหน้าด่านกักสัตว์พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ  โดยนายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาในรอบไตรมาสที่ผ่านมา 

IMG 0007ร่วมถ่ายรูปในการมาติดตามงานของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์S  2523144S  2523142
รองอธิบดีฯ  วีระชาติ  เขื่อนรัตน์ เดินทางมาถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยนายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับIMG 0004

 รอธ.วีรชาติ  เขื่อนรัตน์  มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกรมปศุสัตว์

IMG 0016IMG 0018IMG 0020 

เยี่ยมชมบ้านพักข้าราชการ และ พื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมกับให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย

thank you 1