วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจักริน ระวีศรี ปศุสัตว์อำเภอภูซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 7/2565 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านสบบง หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง โดยมีนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอภูซาง ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทางปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การวางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและปศุสัตว์อำเภอภูซาง แก่ผู้ร่วมงาน
2345671131725h94w0sd7md

 

🌺🌺สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูซาง:รายงาน🌺🌺