วันที่ 8 มิถุนายน 2565นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กฤษณิ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้และแม่ใจให้บริการผ่าตัดทำหมัน ให้สุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามแนวทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากการดำเนินงาน ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวประกอบด้วย **สุนัขเพศผู้ 2 ตัว **แมว เพศเมีย 13 ตัว แมว เพศผู้ 5 ตัว **รวมทั้งหมด 15 ตัว
ในการนี้ได้ให้คำแนะนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

S 87548157S 87548151S 87548153S 87548155S 87548156S 87548159S 875481581131725h94w0sd7md

 

🌺🌺กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์:รายงาน🌺🌺