สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุ ขอทราบรายละเอียดดูสภาพพัสดุได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดการเสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสนอราคาและรับฟังคำชี้แจง เวลา 10.00 – 10.15 น. ยื่นซองเสนอราคา เวลา 10.20 น. คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

            ผู้สนใจสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โทร.054-431322 ในวันเวลาราชการ ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา