วันอังคาร ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายประจวบ เสนาธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หนองบัว บ้านไคร้ ป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สสักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี   ทั้งนี้นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายยงยศ ศรีม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ร่วมกับคณะกรรมการ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมได้กล่าวรายงานและนำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเชียงคำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมปล่อยปลาตะเพียงทอง จำนวน 300,000 ตัวลงในแหล่งน้ำเพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชนต่อไป

51342

82

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**