วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแจกนมบรรจุเสร็จพร้อมดื่มชนิดยูเอชที ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและร่วมกันดื่มนม มีกิจกรรมแข่งขันดื่มนมโดยนักเรียนอนุบาล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้คนพะเยาและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดื่มนม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมอันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.พะเยา) ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook live สามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
1345678910

82

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**