วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีการจัดกรรมถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อรณรงค์ให้คนพะเยาและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดื่มนม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมอันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย โดยจังหวัดพะเยา จะได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแจกนมบรรจุเสร็จพร้อมดื่มชนิดยูเอชที พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและร่วมกันดื่มนม มีกิจกรรมแข่งขันดื่มนมโดยนักเรียนอนุบาล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก มา ณ โอกาสนี้


76891082

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**