วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางศิวานุ  สุวรรณบาง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 และสนับสนุนของขวัญแก่ผู้พิการ โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 International day of persons with disabilities Phayao 2023 ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยา
S 6856724
S 6856726
S 6856727
S 6856728
S 6856729
************************
รายงานโดย... ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา