วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2566 นายสัตวแพทย์บุญเชิด อาจองค์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายปริวัฒน์ มงคุณ ปศุสัตว์อำเภอจุน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมืองเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลรอบ 1/2566 จากฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการจัดการที่เหมาะสม (GFM)​ ของ นายทเวศย์ สิริย์สำราญ บ้านเลขที่ 141 หมู่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จำนวน 20 ตัวอย่าง พร้อมแนะนำการทำวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น
3
4
1
2 5
83
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน