วันที่ 31 ตุลาคม 2566  นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้น ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้

1
2
3
4
5
6
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
🌼🌼ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง🌼🌼