วันที่ 29 ก.ย.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย น.สพ.กฤษณิ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.2565 นำโดยพลตรีกฤติกร คงอุทัยกุล ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 พร้อมคณะ และนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จและทรงงานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
1
2
3
4
5
6
7
83
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา:รายงาน