วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ. สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย จับมือร้านอาหาร จัดงานมหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองพะเยา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมอาหารสากล ด้วย Phayao Gastronomy Tourism และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ในจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดงาน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน พร้อมทั้งชมนิทรรศการ ชิมเมนูอาหารจากไก่พื้นเมือง ของจังหวัดพะเยาที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟคนพะเยา และมีการจัดเสวนา จาก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานร้านอาหารจังหวัดพะเยา คุณจรูณ อุปมา และคุณหนูอ่อน เจริญชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ร่วมเสวนา เพื่อระดมความคิดให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดพะเยา และในเวลา 13.00 น. มีการอบรมระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม ซึ่งถือว่ามีความรู้ในการเลี้ยงไก่ที่ดี ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ หากนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเลี้ยงไก่ เกษตรที่เข้าร่วมในวันนี้ จำนวน 100 คน
 
114
15
13 7 6 2 6 4 10 3
 
83
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : รายงาน