วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ให้บริการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัข จำนวน 4 ตัว และแมว จำนวน 30 ตัว อีกทั้งได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ สนับสนุนเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาถ่ายพยาธิ วิตามินและยาปฏิชีวนะ สำหรับสัตว์ปีก โค-กระบือ และสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มารับบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย


12345678910111282

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**