นที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง และให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อเบื้องต้น
**********************
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกามยาว


4
1
3567
82