ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 

     ใบสมัครตำแหน่ง (โครงการเกี่ยวกับเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก)

     ใบสมัครตำแหน่ง (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาในสุกร ASF) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด