ปศสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning
...................................................


         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ในการนี้มีการตัดแต่งต้นไม้ภายในสำนักงานที่ใกล้กับเสาไฟฟ้า และต้นไม้ที่มีขนาดสูง ที่อาจสร้างความเสียหายและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดรอบในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2

1

3

4

5

**********************************