เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2558 ปศุสัตว์อำเภอเชียงคำและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ   ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ  ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/255

2705016220722

2705026027507

2705019190682

2705024737219

27050205507942705027334089

2705017635491

1369315286-102074atta-o1