วันที่ 15 มกราคม 2559   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานฯ ประจำปีงบประมาณ  2559  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ เกษตรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจากอำเภอจุน,เชียงม่วน,ภูกามยาว,เชียงคำ รวม 40 คน

รายละเอียด

120386120233120235120244120384120385120388120389

 

1369315286-102074atta-o1