วันที่ 21 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.0012.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดย นายประสิทธิ์ สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ร่วมกับ นายณัฐวัตน์ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน ได้จัดประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2559 งบยุทธศาสตร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย กิจกรรมการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน,ตัวแทนหมู่บ้านเขตเทศบาล,ผู้ประกอบการ และคณะบริหาร จำนวน  200 คน จัดทำประชาคมแสดงความคิดเห็น และกำหนดสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการดังกล่าวฯ

 

5542554155405544554655485543

 

 1369315286-102074atta-o1