สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ร่วมงานอำเภอยิ้ม ในวันที่  23  เมษายน  2558  ณ บริเวณวัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  โดยมีนายบุญเกษม  สรรหาธรรม  ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  เป็นตัวแทนสำนักงานปศุัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานดังกล่าว
1369315286-102074atta-o1