วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอานนท์ กิติมา ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 ณ พื้นที่อำเภอภูกามยาว โดยกิจกรรมประกอบด้วย

               - การให้บริการด้านสัตว์เล็ก ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้ามีสุนัขและแมวเข้ารับบริการจำนวน 34 ตัว

               - การให้บริการด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ (กระบือ) ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การกำจัดแมลงพาหะนำโรค การเก็บตัวอย่งเลือดและอุจจาระเพื่อตรวจสุขภาพมีกระบือเข้ารับบริการจำนวน 96 ตัว

               -การให้บริการด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะ) ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคที่สำคัญในแพะ การเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งตรวจโรคบรูเซลโลซิส การกำจัดพยาธิภายในและภายนอกมีแพะเข้ารับบริการจำนวน 130 ตัว

               - การให้บริการด้านสัตว์ปีก ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ปีกที่สำคัญ การตรวจสุขภาพรายฝูง การทำวัคซีนป้องกันโรคฯ การกำจัดพยาธิภายในและภายนอกมีสัตว์ปีกเข้ารับบริการจำนวน 2,688 ตัวโดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 77 ราย และจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 2,948 ตัว  

 

S 80052257S 80052260

S 80052259 S 80052268

29785 0 54590

153964ภาพนง1

............................................................................