วันนี้ (14 พ.ค.64) นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดำเนินการ จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี (หนองเล็งทราย) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวทั้งนี้ สืบเนื่องจาก การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคาร โค-กระบือ เป็นครั้งแรก

ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และคุณค่าของควายไทย โดยงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเลี้ยงขันโตกควาย ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและของโลก ซึ่งในอนาคตสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จะทำการฟื้นฟูควายลุ่มน้ำอิงจังหวัดพะเยา ให้กลับคืนมาเป็นมรดกให้ลูกหลานพะเยาได้สานต่อเป็นอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตควายพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


185135632 160505469380170 6302243497928557272 n185458113 160505282713522 1206725439143958630 n

185073434 160505619380155 2419847497593230917 n1295801

185548075 160505286046855 2795038962844382297 n184562840 160505466046837 3358967644088405030 n

 

..............................................................................