13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อานนท์   กิติมา  นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ออกพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันโรค Lumpy skin disease ในโคกระบือ ที่นำเข้าจากพื้นที่เสี่ยงมาในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยได้พบปะกับเกษตรกรพื้นที่ตำบลลอ และตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน เพื่อซักประวัติ ตรวจสอบแหล่งที่มา เข้าเยี่ยมฟาร์มโค-กระบือเพื่อตรวจสุขภาพฝูง และให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคที่เคลื่อนย้ายสัตว์มาจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะสัตว์ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ยังไม่พบโรคดังกล่าวในพื้นที่เช่นกัน โดยสำนักงานปศุสัตว์ฯ ได้ติดตามสถานการณ์โรคของสัตว์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

12957901295788

12957921295799

12958001295801 

..............................................................................