ปศุสัตว์พะเยามอบถุงยังชีพสัตว์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

***************

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพสัตว์ ด้วยความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยง(เย้า) บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งได้รรบความเสียหายจากฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายต่อปศุสัตว์ที่เลี้ยง ในการนี้กำนันคิรีฯได้เป็นผู้แทนของชาวบ้านกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน มีประชากร 666 คนเป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยง(เย้า) มีอาชีพทำสวนลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ทำนา ปลูกข้าวโพด มีการเลี้ยงไก่และสุกรในแต่ละครอบครัวเพื่อใช้เป็นอาหาร ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้มีข้อแนะนำให้น้อมนำทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฎิบัติภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจะส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ ต่อไป หลังจากนั้นได้มอบถุงยังชีพสัตว์ ซึ่งมีอาหารไก่ สุกร สุนัขและแมว รวมถึงยาถ่ายพยาธิและเวชภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านจำนวน 100 ราย เพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

มอบถุงยังชีพสัตว์อำเภอปง

 

................................................................