วันที่ 23 ก.ค.64 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอเพื่อร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้

-กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และการรักษาพยาบาลสัตว์

-กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ของกรมปศุสัตว์

-กิจกรรมบริการเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่

-กิจกรรมบริการเกี่ยวกับแพะ แกะ

-กิจกรรมบริการเกี่ยวกับสัตว์ปีก

  นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการวางแผนการจัดสรรวัคซีนลัมปี สกิน รอบที่3/2564 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/wansaibaby/posts/1891905614312658?notif_id=1627355450350455&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

..............................................................................................................................

23