วันที่ 20 ก.ค.64 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ปศุสัตว์อำเภอจุนและปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน ร่วมกันตรวจสอบฟาร์มสุกร ในพื้นที่อ.เมืองพะเยา อ.จุน และอ.เชียงม่วน จำนวน 3ฟาร์ม ผลการตรวจสอบฟาร์มสุกรทั้ง 3แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

https://www.facebook.com/wansaibaby/posts/1888998867936666?notif_id=1627007666155697&notif_t=feedback20_reaction_generic&ref=notif